Hva er etekaf?

Mange har hørt om etekaf, at det er noen dager hvor man tilbringer i moskeen, men det er flere som ikke vet hva bakgrunnen for etekaf er og hva religionen sier om dette fantastiske tilbedelsesmåten. Etekaf kommer fra ordet ‘akf’ som betyr å oppholde seg på et sted for bestemt antall dager for å tilbe Allah (swt). Profeten Mohammad (fvmh) sier: «Personer som isolerer seg selv (i en moske grunnet etekaf) i sann tro og håp, vil få alle tidligere synder tilgitt». Etekaf er også beskrevet i den hellige koranen flere steder, et av de versene sier:

«En gang gjorde Vi Huset Ka’aba til besøksmål og fredlyst sted: «Ta Abrahams sted til et bønnested!» Og Vi gjorde avtale med Abraham og Ismael: «Rens Mitt hus for dem som skal vandre rundt det, som søker det i andakt, og som faller ned i bønn.» (2:125)

 

Etekaf er ikke kun beskrevet i islam, men har lange tradisjoner i andre religioner som jødedommen og kristendommen. Allah (swt) beskrev dette for profeten Jesus (fvmh) og kristne brukte det for gjemme seg fra de onde kongene. De ville gjemme seg i grotter og reservere seg for å tilbe Allah (swt). Som nevnt tidligere er ideen om etekaf at man oppholder seg på et sted for å tilbe i tre dager, primært i måneden Rajab, 13. til 15. Rajab, og også i den hellige måneden Ramadhan hvor det er anbefalt 10 dager. En må prøve å isolere seg slik at man kan bruke tiden sin til å tilbe til Allah (swt), og reflektere over sine synder.

Enkelte kriterier må oppfylles:
1. Personen som velger å utføre etekaf må være myndig
2. Må være sanntroende
3. Må ha riktig intensjon
4. Faste mens man er i etekaf
5. Man må oppholde seg i moskeen i hele perioden, med visse unntak

Det er beskrevet flere goder man får ved å gjennomføre etekaf. Allah (swt) sier i hadith-e-qudsi: «Hvem enn som utfører etekaf med ren intensjon, vil få alle sine synder fjernet.» Fra Kanzal Amaal 8. Det er videre nevnt i hadith at den som utfører etekaf siste 10 dager i Ramadhan, har utført det samme som to hajj og to umrah. Den største belønningen hvis etekaf er utført med riktig intensjon og kun for Allah (swt) er at man kommer nærmere Allah (swt). Under etekaf er man Allahs (swt) gjest.

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.