Dette er en serie med artikler om livet til den Hellige Profeten (fvmh).


• Første del vil handle om situasjonen i Arabia før og rundt Profetens fødsel.
• Andre del vil ta med oss til Profetens barndom og ungdomsperiode.
• Den tredje delen vil beskrive tiden før kallet til Profetskap og kort berøre den første åpenbaringen.
• Fjerde del vil gi oss et innblikk i de tidlige årene til Islam og se på Muslimenes status i Mekka.
• Den femte delen vil handle om Hijri og hvordan Profeten Muhammad og Muslimene opprettet en stat i Medina. 
• Den sjette delen vil beskrive perioden til den Islamske veksten, og de mange ekspedisjoner og kriger muslimene tok del i. 
• Den syvende delen vil handle om erobringen av Mekka, den siste pilgrimsreisen og de siste dagene til Profeten Muhammad. 
• Den åttende delen vil bestå av en konklusjon om Profetens liv og en enkel tallinje over de de viktigste hendelsene.


Forfatteren har prøvd å skrive så enkelt som mulig, men samtidig gi beskrivende informasjon. Vi ønsker å dele ut korrekt informasjon ifølge de mest korrekte kildene, og nå ut til alle aldersgrupper. 
3 hovedkilder er brukt for disse artiklene:
– ’The Message’ av Jafar Subhani
– ’Biography of the holy Prophet Muhammad’ av Syed Ali Raza
– ‘Hayat al-Qulub, vol 2’ av Allamah Baqir al-Majlisi

 

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.