Profeten (fvmh)

Du er her:Hjem > Profeten (fvmh)

Mohammad bin Abdullah (fvh) ble født i 570 (e.Kr.) Han tilhørte stammen Quraysh i Mekka. Mohammad (fvh) mistet sin far da han var to måneder gammel, men enkelte historikere tror at Mohammads far, Abdullah, døde før profeten (fvh) ble født. Han mistet sin mor, Amina, i en alder av seks og sin farfar, Abdol Muttalib, da han var åtte år gammel. Siden hans mor og far ikke var tilstede tok hans onkel Abo Talib forsørgeransvaret.

Abo Talib var en av profetens nærmeste medhjelpere. Profeten (fvh) giftet seg i en alder av 25 år. Hans første kone het Khadija. Hun var meget velstående, trolig den rikeste kvinnen i Arabia. Khadija var den første kvinnen som aksepterte islam. Hun brukte hele sin rikdom til å hjelpe muslimer. Mohammad (fvh) giftet seg ikke på nytt før Khadija døde. Profeten (fvh) og Khadija bodde sammen i 25 år. Profeten (fvh) var lenge i sorg etter Khadijas død. Sammen med Khadija fikk han datteren Fatima (sa). Året da Abo Talib og Khadija døde er blitt kalt Amol-Hozn som betyr sorgens år. Da profeten (fvh) var ti år gammel gjetet han sauer, noe som var vanlig for barn i Arabia på den tiden. I en alder av tolv dro han med sin onkel Abo Talib til Syria. Noen få år senere kunne Mohammad (fvh) selv delta aktivt i forretningslivet og drive handel. Mohammad (fvh) ble fort kjent som ærlig og rettferdig. Hans eksemplariske oppførsel fikk folk flest til å kalle ham as-sadiq al-amin, som betyr den trofaste og den ærlige. Mange av Mekkas beboere hadde stor tillit til ham. De oppbevarte gjerne sine penger og verdisaker hos ham. Da Mohammad (fvmh) var 40 år gammel fikk han sin første åpenbaring, i måneden Rajab, nærmere bestemt den 27. Rajab. Det var engelen Jibril (Gabriel) som kalte ham til å bli Guds Sendebud. Ifølge islam ble Mohammad (fvmh) utvalgt til å være Allahs siste profet. Helt fram til sin død mottok han åpenbaringer fra Allah.

På vei tilbake fra den siste pilegrimsreisen i år 10 (e.h.) stoppet profeten (fvh) sitt folk et sted mellom byene Mekka og Medina. Der utnevnte han Ali ibn Abo Talib (as) til sin etterfølger og ga ham oppgaven å lede folket videre i tråd med hans lære. Stedet der profeten av islam kunngjorde at Ali (as) var den rettmessige etterfølgeren, er kjent som Ghadire-khum. Stifteren av islam døde i år 632 (e.Kr.).

Go to Top