PROFETENS (FVMH) FØRSTE EKTESKAP

I en alder av tolv dro profeten (fvmh) med sin onkel Abo Talib til Syria. Noen år senere kunne Mohammad (fvmh) selv delta aktivt i forretningslivet og drive handel. Profeten Mohammad (fvmh) jobbet seg oppover og fikk etter hvert mer erfaring innen handel, sosial kunnskap og økonomiske egenskaper. Profeten (fvmh) trengte fortsatt en mer stabil økonomisk plattform før han kunne gifte seg, og etter sin siste handelsreise til Syria, fikk han nettopp dette. Profeten Mohammad (fvmh) valgte å gi sin fortjeneste til Abu Talib som ville bruke det til å finne en kone til sin elskede nevø. Profeten (fvmh) aksepterte dette, men ville lete selv etter sin fremtidige kone.

Khadija var en meget velstående handelskvinne, trolig den rikeste kvinnen i Arabia. Khadija tok selv initiativet og spurte profeten (fvmh) om giftemål, ettersom hun så på han som den perfekte ektemann. Det er forkjellige meninger blant historikere om Khadija spurte om ekteskapet selv eller gjennom andre. Profeten diskuterte forslaget med sin Onkel Abu Talib, og ekteskapet stod klar for feiring.

 

Det har blitt rapportert at profeten hadde dette å si om Khadija:  ”Khadija er en av de hederlige kvinnene av paradiset.”

Khadija var også kjent som en kysk og dydig kvinne. Hun var også from og ærlig til enhver tid. Det finnes forskjellige synspunkt på alderen til Khadija, det blir ofte sagt at hun var førti år gammel, mens andre mener hun var yngre. Man finner også forskjellige kilder på hvorvidt hun var gift tidligere eller ikke.


BARN FØR ISLAM

Fødselen til et barn knytter sterkere bånd mellom en mor og en far, og gjør livet verdt å leve. Profeten fikk 3 barn med Khadija, 2 gutter og 1 jente. Sønnene het Qasim og Abdullah, og datteren het Fatima (sa). Begge sønnene døde før Mohammad (fvmh) fikk profetskapet. En annen kilde peker på at Profeten (fvmh) hadde flere flere barn, men at kun den som overlevde var Fatima (sa). 

Profeten hadde også adoptert en sønn, Zayd b. Harith. Araberne hadde tatt han til fange ved grensen til Syria og solgt han på markedsplassen, som en slave, til Hakim (en slektning av Khadija). De fleste historikere sier at Zayd ble gitt som en ekteskapspresang til Khadija, som videre ble gitt til Profeten. Profeten skjønte at Zayd var intelligent og dydig, og frigjorde han ved å adoptere han som sin sønn.

Senere, etter Khadijas død, fikk også Profeten (fvmh) en sønn med Maria Qibtiyah Han het Ibrahim og levde kun tre år.  


FØRSTE ÅPENBARING

Ettersom profetien om en ny profet var blitt nevnt i tidligere åpenbaringer, hadde folket en anelse om at tiden nærmet seg. Spesielt hadde jødene kunnskap om en ny profet, og det blitt skildret at de sa følgende: «Ettersom grunnlaget til vår og den arabiske profetens religion er den samme, skal vi følge han, og med han styrke, ødelegge idolene og bryte tilbedningen av idoler.”

Men som kjent, gikk de bort ifra sitt ord og rettet seg imot Profeten (fvmh). Koranen sier i kapittel 2, vers 89:
Da det så kom en bok (Koranen som konfirmerte deres Torah) fra Gud til dem, nekter de det, selvom de vet at det er sannheten og har lenge bedt om hjelp mot de mistroende. Må Allahs vrede være på de vantro

Den første åpenbaringen var kapittel nr 96. Kapittelet starter med ”IQRA’ BISMI RABBI KALLAZI KHALAQ”, ”Les i din Herres navn! Han som skaper.” Da Profeten (fvmh) var 40 år gammel kom engelen Gabriel til Profeten (fvmh) og fortalte at han skulle lese.  Men Profeten (fvmh) svarte tilbake ved å spørre om hva han skulle lese. Deretter sa engelen Gabriel at han skulle lese kapittel 96. Profeten (fvmh) leste den for han. Profeten (fvmh) hadde kunnskap om hele Koranen på det tidspunktet. Hendelsen skjedde på et bestemt fjell, Jabl-e-Noor i Mekka.

Profeten (fvmh) var sjokkert og dro med en gang hjem til sin kone Khadija og fetter Ali (as). Der fortalte profeten (fmvh) om sitt møte med Gabriel og de vakre versene fra Koranen. De alle tre ba ettermiddagsbønnen sammen. Det er den første bønnen i historien som ble utført samlet.

Profeten hadde innsikt i sin oppgave og skjønte godt hvordan dette skulle vises i samfunnet og for resten av verden. Han var nettopp blitt valgt som den siste og beste profeten (fvmh) av Allah.

 


 

Skrevet av Ghulam Nabi

Applikasjon “Veien til Allah” er et håndholdt bibliotek kombinert med verktøy som kan brukes til bønn, som bønnetider, qibla kompass og taqibaat dua. Biblioteket inneholder historien om profeten og Ahlulbayt (fvmd). Du kan lese dua på norsk og arabisk. Last ned Veien Til Allah app idag. Tilgjengelig både på Google Play og App Store.